utbildning
öppen verksamhet
arbetsplats
om oss
galleri
personal
kontakt
 
  Kulturcentrum Skånes ledning består av Christel Nilsson Ringdahl, Åsa Wallin Pinhao och Anna Emgård Olsson. Ledningen har det övergripande ansvaret för Kulturcentrum Skånes verksamhet, organisation och resultat.

Vi som jobbar på Kulturcentrum Skåne är Marianne Andersson / Rebecka Dalqvist / Anna Emgård Olsson / Jenny Friman / Mona Månsson / Christel Nilsson Ringdahl / Katarina Nilsson / Hanna Ringdahl / Jonas Seidelin / Mikael Skoog / Johan Sunesson / Åsa Söderling Kajic / Åsa Wallin Pinhao / Heimo Åback / Mikael “Todde” Åkesson.

 
   
 
  Christel Nilsson Ringdahl
Utbildningsledare/ musiklärare
mail Heimo Åback

heimo åback
 
Ansvarsområden:
Att utveckla och formulera Kulturcentrum Skånes metoder och pedagogik / Att leda, planera och fullfölja lärarnas dokumentation och reflektion / Pedagogisk utvärdering / Kompetensutveckling och fortbildning för lärare / Internationell verksamhet

Christel undervisar på utbildningen i ämnet musik tillsammans med Åsa Wallin och Mikael Skoog.

Sedan 1987 har Christel Nilsson Ringdahl arbetat som pianist, sångerska, komponist och pedagog på teatrar, i musikgrupper och i olika pedagogiska/konstnärliga projekt.
Hon är en av musikerna i barnmusikgruppen Fröknarna Klack som har två grammisnomineringar bakom sig för bästa barnproduktion.
Christel har stor pedagogisk erfarenhet av arbete med personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter och är en av initiativtagarna till Kulturcentrum Skåne.
Hon har studerat vid Skurups Folkhögskola, musiklinjen med inriktning jazz/improvisation och tog musiklärarexamen vid Musikhögskolan i Malmö 1986. För närvarande genomgår hon en musikpedagogisk påbyggnadsutbildning (fil. mag.) med forskarinriktning vid Musikhögskolan i Malmö.


 
  Åsa Wallin Pinhao
Musiklärare

heimo åback


Åsa undervisar på utbildningen i ämnet musik tillsammans med Christel Nilsson Ringdahl och Mikael Skoog samt arbetar med musik, rörelse och i ”Kulturlabbet” på Kulturarbetsplatsen.

Åsa Wallin Pinhao tog rytmiklärarexamen vid Malmö Musikhögskola 1999 och fortsatte därefter på en ettårig fördjupningskurs med inriktning på violin och ensemblespel. Sedan dess har hon arbetat som rytmik- och violinlärare vid musikskolor och studieförbund och som musiker i olika musikprojekt. På Kulturcentrum Skåne har Åsa arbetat sedan utbildningen startade 2001.

Åsa är en av lärarna som undervisar i de två fristående universitetskurserna som Kulturcentrum Skåne erbjuder i samarbete med Musikhögskolan i Malmö; ”Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar” och ”Musiken i mötet med barn och unga med intellektuella/kognitiva funktionsnedsättningar”.


  Marianne Andersson
Bildlärare

heimo åback

Marianne Andersson arbetar som bildlärare på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Johan Suneson och deltar också i studenternas kulturspaningar tillsammans med Rebecka Dahlqvist.

Marianne är verksam som konstnär sedan 1987 och arbetar framförallt med måleri, teckning och foto.  Hon ställer kontinuerligt ut på gallerier och konsthallar.
Marianne har lång pedagogisk erfarenhet från flera konstskolor, t ex Konstskolan Munka, Karleby i Finland och Gerlesborgsskolan i Bohuslän.  Hon arbetar även med konstnärlig gestaltning i offentlig miljö och har också genomfört flera projekt på skolor och äldreboende där hon som konstnär samarbetat med personal, studenter och boende.
Marianne har gått Malmö Konstskola Forums 5-åriga utbildning och dessförinnan två år på konstskola i Göteborg.


  Jenny Friman
Kulturpedagog
mail Heimo Åback

heimo åback


Jenny Friman, Kulturpedagog/kommunikatör. Jenny har en högskoleutbildning inom kultur- och kommunikation med litteraturinriktning och har dessutom tagit kurser i exempel sociologi och bibliotekshistoria. Jenny har även utbildning inom grafiska program såsom inDesign och Illustrator.

På Kulturcentrum Skåne jobbar Jenny med att få ut information och marknadsföra projekt och evenemang, skapa informationsmaterial såsom Kulturcentrum Skånes tidning, affischer och flyers samt samordna internkommunikation.

Jenny handleder även på Kulturcentrum Skånes kulturarbetsplats i bland annat fotografi, animation och textbearbetning.


  Katarina Nilsson
Kulturassistent

heimo åback


Katarina har jobbat på Kulturcentrum Skåne sedan 2001 och finns i caféet tillsammans med Mona. Hon är med på kulturspaningarna och tillsammans med studenterna och AT på deras lediga tid.
Katarina började inom kommunen som fritidsassistent 1996 men har också jobbat i boende, på dagcenter med mera, både med barn, ungdomar och äldre. På detta sätt kom hon i kontakt med Kulturcentrum Skåne och var också med i föreställningen ”Gryning” tillsammans med Kulturkaramellen. 1997 gick Katarina en utbildning i Karlskrona som hette ”Funktionshindrades fritid”.


  Johan Sunesson
Bildlärare

heimo åback


Johan Suneson är konstnär och bildlärare på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Marianne Andersson. Johan deltar också i studenternas kulturspaningar tillsammans med Rebecka Dahlqvist.

Han är utbildad vid Konsthögskolan Valand, Gerlesborgsskolan, Nordiska konstskolan och Grundskolan för konstnärlig utbildning.

Johan har lång pedagogisk erfarenhet och undervisar även på Gerlesborgsskolan och i formlära på Lunds tekniska högskola.

Suneson arbetar med performance, teckning, måleri och Skolptur. Han har ställt ut på gallerier, konsthallar och museer t.ex: Krognoshuset i Lund, Färgfabriken i Stocholm och museet för samtidskonst- MAC, i Sao Paulo, Brasilien.


  Åsa Söderling Kajic
Drama- och teaterlärare

heimo åback


Åsa Söderling Kajic har frilansat som skådespelare sedan slutet av 80-talet. Hon utbildade sig i Paris på Ateliers de l'Acteur-créateur och jobbade ett antal år med en fri grupp i Paris. I Skåne har hon jobbat med flera fria grupper och driver även barnteatergruppen Teater Pepino tillsammans med en kollega.

Åsa har en fil kand i teoretisk filosofi och har också studerat pedagogiskt drama på Malmö Högskola. Hon har jobbat som drama- och teaterpedagog i flera olika sammanhang.


 
 
 
  Anna Emgård Olsson
Administrativ verksamhetsledare
mail Heimo Åback

heimo åback

Sedan 1995 har Anna Emgård-Olsson varit yrkesverksam inom kulturområdet som administratör, organisatör och producent i Skåne- och Stockholmsregionen. Hon har arbetat på Malmö Opera under uppbyggnaden av Operaverkstan (”Otålighetens Teater”) och inom Malmö Stad som kultursekreterare med fokus på barn och unga. Anna har även varit med under uppbyggnadsperioden av Kulturcentrum Skåne 2000-2002 och hade då fokus på den öppna verksamheten, marknadsföring av den nystartade kulturutbildningen samt undervisade där i ämnet Kulturspaning. Anna har under flera år varit verksamhetsansvarig för olika socialt inriktade kulturverksamheter Fryshuset i Stockholm samt på Fryshuset i Malmö och är van att undervisa och handleda studenter och personal i olika kontexter bl.a. vid Södertörns Högskola och som enhetschef vid Kulturpedagogiska enheten i Botkyrka Kommun. Anna har en Fil.kand. vid Lunds Universitet i kulturadministration/konstvetenskap med extra fördjupning i personal- och organisationskunskap samt en Master i Medie- och kommunikationsvetenskap från Södertörns Högskola. Anna har även gått på Författarskolan Biskops-Arnö/dramatikinriktning, förberedande konstutbildning vid Folkuniversitet och Hantverksakademin i Stockholm med lärlingspraktik vid Stockholms Stadsteater/Marionetteatern.


  Heimo Åback
Senior medarbetare


heimo åback

Heimo Åback, senior medarbetare, är en av grundarna till Kulturcentrum Skåne och upphovsman till projektet ”En självständig teater - av och med utvecklingsstörda” som pågick mellan åren 1994 - 1997 i Studiefrämjandets regi och som resulterade i att Kulturcentrum Skåne bildades. Han har arbetat med kulturverksamhet för personer med intellektuella funktionsvarianter sedan början av 1990-talet.

Heimo har varit Kulturcentrum Skånes administrative verksamhetsledare sedan starten fram till den 31 april 2017. Han har varit ansvarig för bl.a. ekonomi, anslagsäskanden, utvärderingar och redovisningar samt kontakt med politiker och bidragsinstanser. Heimo stannar kvar i verksamheten en tid till som senior medarbetare.

Heimo var basgitarrist i Landskronabandet, Mersey, på 60-talet och har gjort åtskilliga turnéer i Danmark och södra Sverige.

Han och Charlotte Engel startade 1984 musikteatergruppen Månteatern i Lund där han arbetade som ordförande och teaterproducent fram till hösten 1993.

E-post: heimo.aback@icloud.com.


  Rebecka Dahlqvist
Drama- och teaterlärare

heimo åback


Rebecka Dahlqvist, drama- och teaterlärare, Rebecka undervisar på Kulturcentrum Skåne i drama/teater, kulturspaning, rytmik, dans och kör.
Hon är utbildad rytmikpedagog vid Musikhögskolan i Malmö. Dessförinnan läste Rebecka två år på Musiklinjen på Helsjöns Folkhögskola samt en ettårig musikal- och teaterutbildning vid SCM i London med lärare från bland annat LAMDA (London Academy of Music & Dramatic Art).

Rebecka jobbar också som låtskrivare och sångerska, leder kör och håller workshops i rytmik, rörelse och dans.


  Mona Månsson
Ekonomiassistent

heimo åback


Mona Månsson arbetar deltid på Kulturcentrum Skåne och är ansvarig för bokföring och löpande fakturahantering.

Mona har alltid arbetat med människor bland annat som butikschef på JC och efter det som avdelningschef på fruktavdelningen i en dagligvaruaffär. Mona har även varit på Rehabiliteringen i Lund som läkarsekreterare. Genom sina arbeten har hon lärt sig att vara serviceinriktad och bemöta olika slags människor. Mona har gått utbildningar inom bokföring och datorkunskap.


  Hanna Ringdahl
Musiklärare

heimo åback


Hanna arbetar med sång, ensembler, musik och rörelse på kulturarbetsplatsen på Kulturcentrum Skåne. Hanna är rytmik- och sångpedagog och tog examen vid musikhögskolan i Malmö 2013. Hon dansar och spelar västafrikansk och sydafrikansk musik vilket hon studerat mycket i både västra och södra afrika. Hanna skriver musik och framför både sin egen och andras musik i olika konstellationer och produktioner.

Hon är också lärare i de afrikanska slagverksensemblerna på musikskolan i Staffanstorp samt leder kören Prima Donnor i Lund.


  Jonas Seidelin
Kulturpedagog
mail Heimo Åback

heimo åback


Jonas jobbar som kulturkoordinator för AT-gruppen på Kulturcentrum Skåne tillsammans med Todde och Jenny. Han är utbildad fritidsledare och har alltid arbetat med människor i olika sammanhang. Han har också arbetat mycket på skolor - bl.a. som fritidspedagog, fritidsledare, barnskötare, elevassistent m.m.

På KC jobbar han mycket med filmdokumentation, redigering och musikinspelningar. Jonas är med och leder Kulturcentrum Skånes rockband ”KC Attitude” där han planerar spelningar, repar och komponerar nya låtar tillsammans med de andra bandmedlemmarna.


  Mikael Skoog
Musiklärare

heimo åback


Mikael undervisar på utbildningen i ämnet musik tillsammans med Christel Nilsson Ringdahl och Åsa Wallin. Mikael Skoog har arbetat som professionell musiker/slagverkare sedan 1981. Han har bl.a spelat med Peps Persson, Ola Magnell och en Sexa Epistlar. Mikael har även jobbat mycket som teatermusiker på Studioteatern i Malmö, Helsingborgs Stadsteater samt Månteatern i Lund m.m.
Han har studerat på Fridhems Folkhögskolas Musiklinje i Svalöv, Musicians Institute i Los Angeles samt Musikterapilinjen på Musikhögskolan i Malmö.
Mikael har lång erfarenhet som pedagog för personer med kognitiva/intellektuella funktionsvarianter inom Särskolan i Lund, samt på Kommunala Musikskolan i Staffanstorp där han var initiativtagare till ämnet "Musik för barn med särskilda behov".


 
  Mikael "Todde" Åkesson
Kulturpedagog

heimo åback


Todde jobbar tillsammans med Jonas och Jenny med AT-gruppen och har även individuell musikundervisning i elbas och gitarr. Todde jobbar mycket med musik och musikproduktion på Kulturcentrum.
Han har också varit verksam musikant sen 80-talet och spelat bas i många olika sammanhang. Efter musikförkovringar på 80-talet har Todde bl.a. jobbat som heltidsmusikant och sedermera som musik- och ensemblelärare på grund- och gymnasieskolor tills han hittade ”hem” när han började arbeta på Kulturcentrum Skåne.


 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Telefon: 046 - 32 08 62
Webbsidan uppdaterad 2019-03-25