TILL GALLERI   Operaföreställningen Grannfejden
 
      Denna video är inspelad premiärdagen den 29 april 2011 på Verkstan/Malmö Opera.
Framtagandet av operaföreställningen Grannfejden är ett kollektivt konstnärligt och pedagogiskt processarbete av lärare/konstnärlig personal från Kulturcentrum Skåne samt sångare, konstnärlig ledare och scenograf från Operaverkstan på Malmö Opera.
Med utgångspunkt från librettot har sedan en arbetsgrupp bestående av Christel Nilsson Ringdahl, Åsa Wallin Pinhao, Åsa Söderling Kajic, David Hornwall och Sara Wilén skrivit musik, omarbetat text, skrivit ny text, skapat rörelse och dans samt gemensamt agerat konstnärliga ögon/regi för att få ihop föreställningen.
Grannfejden är en i många avseenden unik produktion, där det musikdramatiska materialet skrivits och improviserats fram parallellt med den pågående repetitionssprocessen. Tack till Kultur Skåne.
 
 
 
 
Besöksadress: Kulturcentrum Skåne, Kolonivägen 8, 226 60 Lund, Vägbeskrivning >
Postadress: Kulturcentrum Skåne, Box 1237, 221 05 Lund, Telefon: 046 - 32 08 62
E-post: kulturcentrum.skane@telia.com | Webbsidan uppdaterad 2016-02-01